Home » همت by محمد عزیزی
همت محمد عزیزی

همت

محمد عزیزی

Published
ISBN :
1152 pages
Enter the sum

 About the Book 

شهید محمد ابراهیم همت، از افرادی است که تأثیرگذاری قابل توجهی روی رزمندگان داشته است. و محمد عزیزی، نویسندهای است که این تأثیرگذاری را به تصویر کشیده؛ البته او از دوران قبل از تولد شهید همت تا لحظه شهادتش را در قالب «زندگینامه داستانی» ترسیم کردهMoreشهید محمد ابراهیم همت، از افرادی است که تأثیرگذاری قابل توجهی روی رزمندگان داشته است. و محمد عزیزی، نویسنده‌ای است که این تأثیرگذاری را به تصویر کشیده؛ البته او از دوران قبل از تولد شهید همت تا لحظه شهادتش را در قالب «زندگی‌نامه داستانی» ترسیم کرده است.